Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych

Korzyści dla naszych klientów to minimum formalności, naprawa odbywa się po dokonaniu oględzin przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela zobowiązanego do pokrycia kosztów szkody z ubezpieczenia oc pojazdu lub ubezpieczenia autocasco. Po zgłoszeniu szkody komunikacyjnej oczekujemy na oględziny przez uprawnionego rzeczoznawcę. Po dokonaniu oględzin załatwiamy wszelkie formalności związane z likwidacją szkody, dzięki czemu klienci naszego warsztatu samochodowego są zwolnieni z całej procedury likwidacji szkody i poświęcania czasu na samodzielne wizyty w towarzystwach ubezpieczeniowych. W efekcie czas od zgłoszenia szkody do odbioru naprawionego pojazdu jest znacznie krótszy.